diumenge, 15 d’abril de 2012

DEURES SÍ O NO?

He trobat aquesta reflexió a Es Racó de PT:

Fa unes setmanes va saltar la notícia que a França s'havia de realitzar una vaga de quinze dies sense deures escolars. A Espanya alguna associació de pares d'alumnes l'estava proposant. És un tema d'actualitat: tasques per a casa sí o no?
Per a què serveixen els deures escolars?


En l'etapa d'Infantil i Primària els deures tenen tres objectius:


1. Reforçar l'après. En primer lloc serveixen per reforçar o consolidar el que ja s'ha après a l'escola. Podíem dir que és una forma de "apuntalar" els aprenentatges una mica més.

2. Aplicació pràctica. En la mesura del possible, els deures que es fan a casa haurien de ser una aplicació a la vida quotidiana del que s'ha après. D'aquesta forma els continguts i habilitats adquirits es generalitzen i es fan més funcionals i significatius.

3. Crear hàbit d'estudi. La dedicació d'una estona diària "a les coses del cole", ajuda aconformar un hàbit de treball i d'estudi, de manera que sigui una activitat més dins de la rutina de la tarda. Disposar d'hàbit d'estudi i de treball serà indispensable per afrontar altres etapes del sistema educatiu.


Els tres objectius que pretenen els deures escolars, són adequats i valuosos i per això, valen la pena, sempre que es compleixin les condicions que a continuació us comento.

Criteris que han de complir els deures


Perquè compleixin el seu objectiu i siguin una activitat valuosa i favorable han de complir, almenys, els següents criteris:


1. Una activitat més. En primer lloc han de constituir una activitat més de la tarda del nen o de la nena. El contrari seria que en Educació Infantil o Primària, els deures siguin l'activitat exclusiva o la que ocupés la major part del temps. Ocupa un espai en el seu horari, però ha de ser compatible amb altres activitats. Es tracta per tant de dedicar un temps cada dia, depenent de l'edat.
Per tant, no poden impedir que desenvolupi altres activitats necessàries: jugar, gaudir a l'aire lliure, conviure amb la família, realitzar activitats extraescolars ...

2. Han saber fer per si sols. Els deures escolars tenen com a objectiu el reforçar el que ja s'ha après. Això vol dir que la majoria dels deures han de saber fer els nens per si sols, sense ajuda de l'adult. Si necessiten un ajut contínua dels pares, no es tracta de reforçar, sinó d'aprendre i la tasca d'ensenyar no correspon als pares.
Els professors han de tenir molt en compte aquest aspecte, perquè les activitats que apareixen en els llibres de text, gairebé mai s'adapten al nivell de dificultat i aprenentatge que porten els nens. Si no saben fer-la, millor que l'hi expliqui el seu professor o professora.

3. Controlar la quantitat de tasca. És cert que en Educació Primària els nens tenen pocs professors respecte a Educació Secundària, però tot i així, cal controlar la quantitat de tasca que porta cada nen a casa. L'excusa de que porten cap a casa el que no fan a l'escola no em sol resultar vàlida: els més lents a l'escola, porten sempre més i més tasca.
Hi ha diferents formes de resoldre aquest problema: el sòl ensenyar en els cursos de dificultats d'aprenentatge que imparteixo.


Una solució és establir tres nivells d'activitats: obligatòries, per triar entre un grup d'elles i voluntàries.

En qualsevol cas, els professors hem de revisar la quantitat de tasca: cada matí els nens vénen amb la tasca feta, però no sabem el cost que ha tingut. Per això cal informar-se i preguntar, perquè si la quantitat de tasca fa que no es compleixin els anteriors criteris cal reduir-la.

4. Les activitats no han de ser de llapis i paper. No són pocs els nens que porten tasques gairebé exclusivament de llapis i paper: exercicis dels llibres de text, fitxes, tasques de la pissarra. Sembla que si no es fa alguna cosa en un quadern no s'està treballant.
Un altre tipus de tasques com buscar informació, veure, preguntar, llegir, també són vàlides encara que no es facin per escrit.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada